Externé dokumenty

Triedenie podla: Názov objektu, Názov odkazu

Triedenie podla: Názov objektu

Štíhla organizácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_03_StihlaOrganizacia_V1.pdf

Štíhle procesy (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_02_StihleProcesy_V1.pdf

Toyota Production System (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_01_Toyota_V1.pdf

Triedenie podla: Názov odkazu

Toyota Production System (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_01_Toyota_V1.pdf

Štíhla organizácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_03_StihlaOrganizacia_V1.pdf

Štíhle procesy (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_02_StihleProcesy_V1.pdf