Mapa väzieb HCL Technologies (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/04 Sebariadenie/MK_02_HCLT_V1.pdf