Externé dokumenty

Triedenie podla: Názov objektu, Názov odkazu

Triedenie podla: Názov objektu

Analýza procesov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_07_AnalyzaProcesov_V1.pdf

Apple (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_06_Apple_V1.pdf

Budúcnosť manažmentu (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_06_BuducnostManazmentu_V1.pdf

Duchovný vodca (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_04_DuchovnyVodca_V1.pdf

Efektivita procesov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_06_EfektivitaProcesov_V1.pdf

Efektívny inovátor (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_03_EfektivnyInovator_V1.pdf

Google-1 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_01_Google_D1_V1.pdf

Google-2 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_02_Google_D2_V1.pdf

Google-3 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_03_Google_D3_V1.pdf

Hodnotenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_09_Hodnotenie_V1.pdf

Hodnoty (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/01 Kultura/MK_01_Hodnoty_V1.pdf

Inovácie manažmentu (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_05_InovacieManazmentu_V1.pdf

Inovácie stratégie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_04_InovacieStrategie_V1.pdf

Inovačný manažment (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_01_InovacnyManazment_V1.pdf

Kaizen (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_10_Kaizen_V1.pdf

Kaizen Management System (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_11_KMS_V1.pdf

Komunikácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/MK_01_Komunikacia_V1.pdf

Koncepcie kvality (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/05 Kvalita/MK_01_KoncepcieKvality_V2.pdf

Koučovanie-1 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_06_Koucovanie_D1_V1.pdf

Koučovanie-2 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_07_Koucovanie_D2_V1.pdf

Kreativita (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_12_RiadenieKreativity_V1.pdf

Manažérske kompetencie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_01_ManazerskeKompetencie_V1.pdf

Manažment 21. storočia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_02_Manazment_21_V1.pdf

Manažment GH (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_03_Manazment_GH_V1.pdf

Manažment nápadov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_02_ManazmentNapadov_V1.pdf

Marketing (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/02 Marketing/MK_Marketing_V1.pdf

Maverici (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_07_Maverici_V1.pdf

Modelovanie rizík (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/PRIKLADY/04 Procesy/4 ZlepsovanieProcesov/XLS/MK_ModelovanieRizik_V1.ppt

Modely (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_04_Modely_V1.pdf

Moderný manažment (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_01_ModernyManazment_V1.pdf

Motivácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_10_Motivacia_V1.pdf

Nástroje (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_09_Nastroje_V1.pdf

Návrh procesov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_03_NavrhProcesov_V1.pdf

Porada (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/MK_02_Porada_V1.pdf

Požiadavky ISO 9001:2015 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Riesenia/SMK-2015/0 Uvod/PDF/MK_Norma_15_V1.pdf

Predaj (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/03 Predaj/MK_Predaj_V1.pdf

Prezentácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/MK_03_Prezentacia_V1.pdf

Procesná organizácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_02_ProcesnaOrganizacia_V1.pdf

Procesné riadenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_01_ProcesneRiadenie_V1.pdf

Procesy riadenia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_07_ProcesyRiadenia_V1.pdf

Projektové riadenie slidy (Information carrier)
Odkaz1: Projektové riadenie slidy http://www.krajciova.sk/Seminare/Slidy/MK_ProjektoveRiadenie_V1.pdf

Riadenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_02_Riadenie_V1.pdf

Riadenie organizácie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/07 Organizacia/MK_01_RiadenieOrganizacie_V1.pdf

Riadenie rizík (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/PRIKLADY/04 Procesy/4 ZlepsovanieProcesov/XLS/TM_RiadenieRizik_V1.ppt

Sebapoznanie-1 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_01_Sebapoznanie_1_V1.pdf

Sebapoznanie-2 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_02_Sebapoznanie_2_V1.pdf

Sebariadenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_04_Sebariadenie_V1.pdf

Sebavedenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_03_Sebavedenie_V1.pdf

Stratégia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/01 Strategia/MK_StrategickeRiadenie_V1.pdf

Štíhla organizácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_03_StihlaOrganizacia_V1.pdf

Štíhle procesy (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_02_StihleProcesy_V1.pdf

Tímová práca (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_05_TimovaPraca_V1.pdf

Toyota Production System (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_01_Toyota_V1.pdf

Vedenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_03_Vedenie_V1.pdf

Výkonnosť (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_08_Vykonnost_V1.pdf

Výkonnosť procesov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_05_VykonnostProcesov_V1.pdf

W. L. Gore (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_04_Gore_V1.pdf

Whole Foods Market (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_05_WFM_V1.pdf

Zamestnanci 20. storočia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/05 Zapal/MK_01_Zamestnanci_20_V1.pdf

Zamestnanci 21. storočia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/05 Zapal/MK_02_Zamestnanci_21_V1.pdf

Zlepšovanie procesov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_08_ZlepsovanieProcesov_V1.pdf

Zmena (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/04 Zmena/MK_01_Zmena_V1.pdf

Znalosti (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_11_RiadenieZnalosti_V1.pdf

Triedenie podla: Názov odkazu

Analýza procesov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_07_AnalyzaProcesov_V1.pdf

Apple (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_06_Apple_V1.pdf

Budúcnosť manažmentu (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_06_BuducnostManazmentu_V1.pdf

Duchovný vodca (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_04_DuchovnyVodca_V1.pdf

Efektivita procesov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_06_EfektivitaProcesov_V1.pdf

Efektívny inovátor (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_03_EfektivnyInovator_V1.pdf

Google-1 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_01_Google_D1_V1.pdf

Google-2 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_02_Google_D2_V1.pdf

Google-3 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_03_Google_D3_V1.pdf

Hodnotenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_09_Hodnotenie_V1.pdf

Hodnoty (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/01 Kultura/MK_01_Hodnoty_V1.pdf

Inovačný manažment (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_01_InovacnyManazment_V1.pdf

Inovácie manažmentu (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_05_InovacieManazmentu_V1.pdf

Inovácie stratégie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_04_InovacieStrategie_V1.pdf

Kaizen (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_10_Kaizen_V1.pdf

Kaizen Management System (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_11_KMS_V1.pdf

Komunikácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/MK_01_Komunikacia_V1.pdf

Koncepcie kvality (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/05 Kvalita/MK_01_KoncepcieKvality_V2.pdf

Koučovanie-1 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_06_Koucovanie_D1_V1.pdf

Koučovanie-2 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_07_Koucovanie_D2_V1.pdf

Kreativita (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_12_RiadenieKreativity_V1.pdf

Manažment 21. storočia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_02_Manazment_21_V1.pdf

Manažment GH (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_03_Manazment_GH_V1.pdf

Manažment nápadov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_02_ManazmentNapadov_V1.pdf

Manažérske kompetencie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_01_ManazerskeKompetencie_V1.pdf

Marketing (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/02 Marketing/MK_Marketing_V1.pdf

Maverici (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_07_Maverici_V1.pdf

Modelovanie rizík (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/PRIKLADY/04 Procesy/4 ZlepsovanieProcesov/XLS/MK_ModelovanieRizik_V1.ppt

Modely (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_04_Modely_V1.pdf

Moderný manažment (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_01_ModernyManazment_V1.pdf

Motivácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_10_Motivacia_V1.pdf

Nástroje (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_09_Nastroje_V1.pdf

Návrh procesov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_03_NavrhProcesov_V1.pdf

Porada (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/MK_02_Porada_V1.pdf

Požiadavky ISO 9001:2015 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Riesenia/SMK-2015/0 Uvod/PDF/MK_Norma_15_V1.pdf

Predaj (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/03 Predaj/MK_Predaj_V1.pdf

Prezentácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/MK_03_Prezentacia_V1.pdf

Procesná organizácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_02_ProcesnaOrganizacia_V1.pdf

Procesné riadenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_01_ProcesneRiadenie_V1.pdf

Procesy riadenia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_07_ProcesyRiadenia_V1.pdf

Riadenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_02_Riadenie_V1.pdf

Riadenie organizácie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/07 Organizacia/MK_01_RiadenieOrganizacie_V1.pdf

Riadenie rizík (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/PRIKLADY/04 Procesy/4 ZlepsovanieProcesov/XLS/TM_RiadenieRizik_V1.ppt

Sebapoznanie-1 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_01_Sebapoznanie_1_V1.pdf

Sebapoznanie-2 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_02_Sebapoznanie_2_V1.pdf

Sebariadenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_04_Sebariadenie_V1.pdf

Sebavedenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_03_Sebavedenie_V1.pdf

Stratégia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/01 Strategia/MK_StrategickeRiadenie_V1.pdf

Toyota Production System (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_01_Toyota_V1.pdf

Tímová práca (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_05_TimovaPraca_V1.pdf

Vedenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_03_Vedenie_V1.pdf

Výkonnosť (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_08_Vykonnost_V1.pdf

Výkonnosť procesov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_05_VykonnostProcesov_V1.pdf

W. L. Gore (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_04_Gore_V1.pdf

Whole Foods Market (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_05_WFM_V1.pdf

Zamestnanci 20. storočia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/05 Zapal/MK_01_Zamestnanci_20_V1.pdf

Zamestnanci 21. storočia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/05 Zapal/MK_02_Zamestnanci_21_V1.pdf

Zlepšovanie procesov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_08_ZlepsovanieProcesov_V1.pdf

Zmena (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/04 Zmena/MK_01_Zmena_V1.pdf

Znalosti (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_11_RiadenieZnalosti_V1.pdf

Štíhla organizácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_03_StihlaOrganizacia_V1.pdf

Štíhle procesy (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_02_StihleProcesy_V1.pdf

Projektové riadenie slidy Projektové riadenie slidy (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Seminare/Slidy/MK_ProjektoveRiadenie_V1.pdf