Prehlad modelov

Hodnotenie výkonnosti-ed_eEPC (EPC)
Plánovanie-ed_eEPC (EPC)
Podpora-ed_eEPC (EPC)
Prevádzka-ed_EPC (EPC)
Súvislosti organizácie-ed_eEPC (EPC)
Úvod-ed_eEPC (EPC)
Vodcovstvo-ed_eEPC (EPC)
Vzdelávanie_KLA (Structuring model)
Zlepšovanie-ed_eEPC (EPC)