Mapa väzieb Projektová dokumentácia (Product/Service)

Realizácia projektu_PRO (Value-added chain diagram)
- is input for Spracovanie záverečnej správy (Function)
- is input for Kontrola (Function)
- is output of Koordinácia (Function)

Ukončenie projektu_PRO (Value-added chain diagram)
- is input for Spracovanie záverečnej správy (Function)
- is output of Koordinácia (Function)