Vstupy/výstupy

80/20 (Information carrier)
Analýza CSF-1 (Information carrier)
Analýza CSF-2 (Information carrier)
Analýza konkurencie (Information carrier)
Ansoffova matica (Information carrier)
Aplikácie-1 (Information carrier)
Aplikácie-2 (Information carrier)
Balanced Scorecard (Information carrier)
Bostonská matica (Information carrier)
BSM (Information carrier)
Ciele-L1 (Information carrier)
Ciele-L2 (Information carrier)
CSF-1 (Information carrier)
CSF-2 (Information carrier)
Činnosti (Information carrier)
Dodávatelia zákazníci (Information carrier)
Dokumentácia riadenia (Information carrier)
Dokumenty (Information carrier)
eEPC-1 (Information carrier)
eEPC-2 (Information carrier)
eEPC-3 (Information carrier)
eEPC-4 (Information carrier)
eEPC-5 (Information carrier)
eEPC-6 (Information carrier)
Etický kódex (Information carrier)
Externé produkty-1 (Information carrier)
Externé produkty-2 (Information carrier)
Externé produkty-3 (Information carrier)
Externé produkty-4 (Information carrier)
Externí zákazníci (Information carrier)
FAD-1 (Information carrier)
FAD-2 (Information carrier)
FAD-3 (Information carrier)
FAD-4 (Information carrier)
Fortune Global 100 (Information carrier)
Hodnota pre zákazníka (Information carrier)
Hodnoty (Information carrier)
Hodnotypríklady. slidy (Information carrier)
Hodnoty-1 slidy (Information carrier)
HTML-1 (Information carrier)
HTML-2 (Information carrier)
Interné produkty (Information carrier)
Interné produkty-1 (Information carrier)
Interné produkty-2 (Information carrier)
Interné produkty-3 (Information carrier)
Konkurencia (Information carrier)
Konkurencia (Information carrier)
Kontextový diagram (Information carrier)
Konvencie modelovania procesov (Information carrier)
Lean procesný audit (Information carrier)
Legislatíva (Information carrier)
Legislatíva (Information carrier)
Marketing cvičenia-1 (Information carrier)
Marketing cvičenia-2 (Information carrier)
MAT-1 (Information carrier)
MAT-2 (Information carrier)
MAT-3 (Information carrier)
MAT-4 (Information carrier)
MAT-5 (Information carrier)
Matica procesov (Information carrier)
Metodika BSC-1 (Information carrier)
Metodika BSC-2 (Information carrier)
Metodika modelovania procesov-1 (Information carrier)
Metodika modelovania procesov-2 (Information carrier)
Metodika tvorby dokumentácie (Information carrier)
Model priradenia funkcie (Information carrier)
Model procesného reťazca činností (Information carrier)
Model tvorby pridanej hodnoty (Information carrier)
Návrh procesov (Information carrier)
Návrh procesov otázky (Information carrier)
ORG-1 (Information carrier)
ORG-2 (Information carrier)
ORG-3 (Information carrier)
Organigram (Information carrier)
PM aplikácie (Information carrier)
PM BPM (Information carrier)
PM CSF (Information carrier)
PM FM (Information carrier)
PM Hammer (Information carrier)
PM kategórie (Information carrier)
PM OJ (Information carrier)
PM SM (Information carrier)
PM-aplikácie (Information carrier)
PM-CSF (Information carrier)
PM-FM (Information carrier)
PM-kategórie (Information carrier)
PM-OJ (Information carrier)
PM-SM (Information carrier)
Popisy-1 (Information carrier)
Popisy-2 (Information carrier)
Porter (Information carrier)
Porter otázky (Information carrier)
Porterov model 5 síl (Information carrier)
Potenciál procesov (Information carrier)
Potenciál procesov otázky (Information carrier)
Potenciál procesov-1 (Information carrier)
Potenciál procesov-2 (Information carrier)
Potenciál procesov-3 (Information carrier)
Pridaná hodnota (Information carrier)
Pridaná hodnota-1 (Information carrier)
Pridaná hodnota-2 (Information carrier)
Pridaná hodnota-3 (Information carrier)
Prieskum trhu (Information carrier)
Procesná architektúra (Information carrier)
Procesná architektúra-1 (Information carrier)
Procesná architektúra-2 (Information carrier)
Procesná architektúra-3 (Information carrier)
Procesná architektúra-4 (Information carrier)
Procesná architektúra-5 (Information carrier)
Procesná mapa (Information carrier)
Procesná mapa (Information carrier)
Procesná mapa-1 (Information carrier)
Procesná mapa-2 (Information carrier)
Procesná mapa-3 (Information carrier)
Procesná mapa-4 (Information carrier)
Procesná smernica-1 (Information carrier)
Procesná smernica-2 (Information carrier)
Procesný audit BPM (Information carrier)
Procesný audit MH (Information carrier)
Procesný list (Information carrier)
Procesný list-1 (Information carrier)
Procesný list-2 (Information carrier)
Procesy (Information carrier)
Produkty (Information carrier)
Rozhrania (Information carrier)
Spokojnosť zákazníka hodnotenie (Information carrier)
Spokojnosť zákazníka metodika (Information carrier)
Spokojnosť zákazníka smernica (Information carrier)
Spokojnosť zákazníka správa (Information carrier)
STEEP (Information carrier)
STEEP analýza (Information carrier)
STEEP otázky (Information carrier)
Stratégia (Information carrier)
Stratégia (Information carrier)
Strategická mapa (Information carrier)
Strategická mapa-1 (Information carrier)
Strategická mapa-1 (Information carrier)
Strategická mapa-2 (Information carrier)
Strategická mapa-2 (Information carrier)
Strategická mapa-3 (Information carrier)
Strategická mapa-4 (Information carrier)
Strategické analýzy (Information carrier)
Strategické ciele-1 (Information carrier)
Strategické ciele-2 (Information carrier)
Strategické KPI (Information carrier)
SWOT (Information carrier)
SWOT analýza-1 (Information carrier)
SWOT analýza-2 (Information carrier)
Systém BSC-1 (Information carrier)
Systém BSC-2 (Information carrier)
Tok externých produktov (Information carrier)
Tok interných produktov (Information carrier)
Trh (Information carrier)
Trhové segmenty (Information carrier)
Účel (Information carrier)
Účel slidy (Information carrier)
Ukazovatele výkonnosti-L1 (Information carrier)
Ukazovatele výkonnosti-L2 (Information carrier)
VAC-1 (Information carrier)
VAC-2 (Information carrier)
VAC-3 (Information carrier)
VAC-4 (Information carrier)
Virgin: etika. slidy (Information carrier)
Vízia (Information carrier)
Vstupy výstupy-1 (Information carrier)
Vstupy výstupy-2 (Information carrier)
Zainteresované strany-1 (Information carrier)
Zainteresované strany-2 (Information carrier)
Zainteresované strany-3 (Information carrier)
Zákazníci (Information carrier)
Zappos: hodnoty. video (Information carrier)
Zappos: kultúra. slidy (Information carrier)
Zappos: kultúra. video (Information carrier)
Zappos: rodinná pesnička. video (Information carrier)
Záznamy (Information carrier)
Zodpovednosti-1 (Information carrier)
Zodpovednosti-2 (Information carrier)
Životný cyklus produktov (Information carrier)