Prehlad modelov

01 Stratégia-formuláre_eEPC (EPC)
01 Stratégia-príklady_eEPC (EPC)
01 Stratégia-slidy_eEPC (EPC)
02 Marketing-formuláre_eEPC (EPC)
02 Marketing-príklady_eEPC (EPC)
02 Marketing-slidy_eEPC (EPC)
04 Súvislosti organizácie_KLA (Structuring model)
06.1 Návrh procesov-formuláre_eEPC (EPC)
06.1 Návrh procesov-príklady_eEPC (EPC)
06.1 Návrh procesov-slidy_eEPC (EPC)
06.2 Modely-príklady_eEPC (EPC)
06.2 Modely-slidy_eEPC (EPC)
06.4 Lean procesný audit-formuláre_eEPC (EPC)
06.4 Lean procesný audit-príklady_eEPC (EPC)
06.4 Lean procesný audit-slidy_eEPC (EPC)
12 Kultúra-príklady_eEPC (EPC)
12 Kultúra-slidy_eEPC (EPC)