Prehlad modelov

06 Plánovanie_KLA (Structuring model)
06.3 Výkonnosť procesov-formuláre_eEPC (EPC)
06.3 Výkonnosť procesov-príklady_eEPC (EPC)
06.3 Výkonnosť procesov-slidy_eEPC (EPC)
15 Zmena-príklady_eEPC (EPC)
15 Zmena-slidy_eEPC (EPC)
Riadenie rizík-formuláre_eEPC (EPC)
Riadenie rizík-príklady_eEPC (EPC)
Riadenie rizík-slidy_eEPC (EPC)