Vstupy/výstupy

Inovácia produktového portfólia html (Information carrier)
Vývoj nových sortimentov html (Information carrier)
Activity report (Information carrier)
Akceptačný protokol (Information carrier)
Analýza stratégie-1 (Information carrier)
Analýza stratégie-2 (Information carrier)
Analýza stratégie-3 (Information carrier)
Apple (Information carrier)
Apple (Information carrier)
Bodové hodnotenie.xls (Information carrier)
Boston Dynamics video-1 (Information carrier)
Boston Dynamics video-2 (Information carrier)
Boston Dynamics video-3 (Information carrier)
Brainstormingslidy (Information carrier)
Brainstorming.xls (Information carrier)
Dotazník spätnej väzby príklad (Information carrier)
Efektívny inovátor. slidy (Information carrier)
Efektívny inovátor-wsslidy (Information carrier)
Google Samoriadiace auto.video (Information carrier)
Google-1 (Information carrier)
Google-1 (Information carrier)
Google-2 (Information carrier)
Google-2 (Information carrier)
Google-3 (Information carrier)
Google-3 (Information carrier)
Gore (Information carrier)
Harmonogram projektu (Information carrier)
Hierarchia procesov (Information carrier)
Hierarchia procesov (Information carrier)
Hierarchia procesov (Information carrier)
Hierarchia procesov-1 (Information carrier)
História (Information carrier)
Hodnotenie nápadov.xls (Information carrier)
Husivideo (Information carrier)
Hyperloop video (Information carrier)
Ilustrácia TPS (Information carrier)
Inovácie manažmentu. slidy (Information carrier)
Inovácie stratégie. slidy (Information carrier)
Inovácie stratégie-ws slidy (Information carrier)
Inovačný manažment. slidy (Information carrier)
Interné produkty (Information carrier)
Katalóg požiadaviek (Information carrier)
Katalóg projektovej dokumentácie (Information carrier)
Kreativitavideo (Information carrier)
Kritické faktory úspechu (Information carrier)
Kvalifikačný profil (Information carrier)
Manažment inováciíproces (Information carrier)
Manažment nápadov html (Information carrier)
Manažment nápadov. slidy (Information carrier)
Manažment technológiíproces (Information carrier)
Manažment video (Information carrier)
Matica zodpovedností (Information carrier)
Maverici (Information carrier)
Maverici (Information carrier)
Menovací dekrét garant (Information carrier)
Menovací dekrét vlastník (Information carrier)
Myšlienková mapa-ws slidy (Information carrier)
Nápady.xls (Information carrier)
Odborné roly (Information carrier)
Ohodnotenie rizík (Information carrier)
Optimalizácia (Information carrier)
Organizácia projektu príklad (Information carrier)
Osobnosti (Information carrier)
Plán projektu (Information carrier)
PM html (Information carrier)
Popisy funkčných miest (Information carrier)
Porovnanie BPM.xls (Information carrier)
Porovnanie Google.xls (Information carrier)
Porovnanie ISO.xls (Information carrier)
Porovnanie TPS.xls (Information carrier)
Postup porady (Information carrier)
Pravidlá odmeňovania-3 (Information carrier)
Pravidlá odmeňovania-4 (Information carrier)
Predaj (Information carrier)
Priebežná správa z projektu (Information carrier)
Princípy a hodnoty (Information carrier)
Princípy tímovej práce (Information carrier)
Prípadová štúdia (Information carrier)
Procesy dokumenty (Information carrier)
Procesy príklad-1 (Information carrier)
Procesy príklad-2 (Information carrier)
Procesy príklad-3 (Information carrier)
Procesy riadenia. slidy (Information carrier)
Program kontrolného dňa (Information carrier)
Program porady (Information carrier)
Program PR D1 (Information carrier)
Program PR D2 (Information carrier)
Program workshopu príklad (Information carrier)
Projektové riadenie slidy (Information carrier)
Projektový výkaz (Information carrier)
Riziká (Information carrier)
Simulácia AsIs (Information carrier)
Simulácia ToBe (Information carrier)
Skúsenosti z projektu (Information carrier)
Smernica projektového riadenia (Information carrier)
Smernica Riadenie projektových rizík (Information carrier)
Smernica-1 (Information carrier)
Smernica-2 (Information carrier)
Smernica-3 (Information carrier)
Smernica-4 (Information carrier)
Správa (Information carrier)
Správa z merania spokojnosti zákazníka príklad (Information carrier)
Správa-1 (Information carrier)
Správa-2 (Information carrier)
Steve Jobs video-1 (Information carrier)
Steve Jobs video-2 (Information carrier)
Steve Jobs video-3 (Information carrier)
Stratégia (Information carrier)
SWOT-Trendy.xls (Information carrier)
SWOT.xls (Information carrier)
Štatút inovačnej komisie (Information carrier)
Štatút projektu príklad (Information carrier)
Štíhla organizácia (Information carrier)
Štíhle procesy (Information carrier)
Test TPS (Information carrier)
Tímove roly (Information carrier)
Tímove roly Belbin (Information carrier)
Toyota (Information carrier)
TPS blog (Information carrier)
TPS dotazník (Information carrier)
TPS ISO (Information carrier)
TPS príručka (Information carrier)
TPS vaša firma (Information carrier)
Trendy.pdf (Information carrier)
Trendy-ws slidy (Information carrier)
Virgin Galactic video (Information carrier)
Vízia (Information carrier)
Vízia a filozofia (Information carrier)
Vyjednávanie (Information carrier)
W. L. Gore (Information carrier)
WFM (Information carrier)
Whole Foods Market (Information carrier)
Zápis z Kick offu (Information carrier)
Zápis z Kick outu (Information carrier)
Zápis z kontrolného dňa (Information carrier)
Zápis z porady (Information carrier)
Zápis z preskúmania požiadaviek zákazníka (Information carrier)
Zápis z workshopu príklad (Information carrier)
Záverečná správa projektu (Information carrier)
Zoznam kontaktných adries (Information carrier)