Mapa väzieb Program PR D2 (Information carrier)

Vzdelávanie_eEPC2 (EPC)
- provides input for Realizácia seminára Projektové riadenie (Function)