Mapa väzieb Tímove roly (Information carrier)

25 Projektové riadenie-formuláre_eEPC (EPC)
- is output medium for Vedenie tímu (Function)

Vedenie tímu_eEPC2 (EPC)
- is output medium for Výber tímových rolí (Function)