Mapa väzieb Organizácia projektu príklad (Information carrier)

25 Projektové riadenie-príklady_eEPC (EPC)
- is output medium for Organizovanie (Function)

Organizovanie_eEPC2 (EPC)
- is output medium for Definovanie zodpovedností a právomoci (Function)