Mapa väzieb Zápis z kontrolného dňa (Information carrier)

25 Projektové riadenie-formuláre_eEPC (EPC)
- is output medium for Kontrola (Function)

Kontrola_eEPC2 (EPC)
- is output medium for Vyhodnotenie kontrolného dňa (Function)

Koordinácia_eEPC2 (EPC)
- provides input for Rozhodnutie o stave úlohy (Function)