Mapa väzieb Program porady (Information carrier)

25 Projektové riadenie-formuláre_eEPC (EPC)
- is output medium for Koordinácia (Function)

Koordinácia_eEPC2 (EPC)
- provides input for Porada (Function)