Mapa väzieb Smernica Riadenie projektových rizík (Information carrier)

25 Projektové riadenie-formuláre_eEPC (EPC)
- is output medium for Riadenie rizík (Function)

Riadenie rizík_eEPC2 (EPC)
- provides input for Identifikácia rizík (Function)