Mapa väzieb Katalóg požiadaviek (Information carrier)

25 Projektové riadenie-formuláre_eEPC (EPC)
- is output medium for Definovanie požiadaviek zákazníka (Function)

Definovanie požiadaviek zákazníka_eEPC2 (EPC)
- is output medium for Preskúmanie požiadaviek zákazníka (Function)
- is output medium for Vypracovanie Katalógu požiadaviek (Function)
- provides input for Preskúmanie požiadaviek zákazníka (Function)

Plánovanie_eEPC2 (EPC)
- provides input for Menovanie vedúceho projektu (Function)

Vzdelávanie_eEPC2 (EPC)
- provides input for Výber seminára (Function)