Prehlad modelov

Zodpovednosti

Produkty/služby

Aplikácie

Data & Vstupy/výstupy


4 Súvislosti organizácie_KLA (Structuring model)


Posledná zmena: 18. 7. 2017 16:19:57