Audity


Audity SMK som vykonávala s týchto organizáciach :

Dátum Firma Audit Funkcia Norma
22.06.2006
11.07.2006 
IDS Scheer Slovakia, s.r.o. Bratislava Interný
Interný audítor
STN EN ISO 9001:2000
08.02.2006
09.02.2006 
IDS Scheer Slovakia, s.r.o. Bratislava Interný
Vedúci audítor
STN EN ISO 9001:2000
08.09.2005
20.09.2005 
SEPS, a.s. Bratislava Integrovaný SMK
Vedúci projektu
metodik
konzultant
STN EN ISO 9001:2000
STN EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:1999
06.02.2003
07.02.2003 
ISS BRATISLAVA, s.r.o. Certifikačný
Technický expert
STN EN ISO 9001:2000